Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Voor de toetsingscriteria van NMG Vastgoed verwijzen wij u naar de informatie op onze website www.hurenbijacm.nl .
 • Met deze inschrijving krijgt u toegang tot ons actuele aanbod toegespitst op uw woonwensen. Alsmede de mogelijkheid om digitaal te reageren op ons huuraanbod.
 • De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 • De gevraagde gegevens zijn van belang om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een van de huurwoningen in ons aanbod.
 • In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming bent u er mee bekend dat de verstrekte gegevens zijn opgenomen in de administratie van NMG Vastgoed.
 • Indien de inschrijving resulteert in een huurovereenkomst is de aanvrager en zijn of haar partner ermee bekend, en stemt erin toe, dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en/of eigenaar van het gehuurde geadministreerd en gearchiveerd worden. De verstrekte gegevens zullen slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst.
 • Door akkoord te gaan met deze inschrijving machtigt u NMG Vastgoed om een risico check uit te voeren die betrekking heeft op uw betalingsgedrag. Deze check is kosteloos voor u. De uitkomst van de risico check kan voor NMG Vastgoed reden zijn om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden aan te stellen.
 • Incomplete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
 • Aan deze inschrijving kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
 • Alle mondelingen en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend.
 • NMG Vastgoed houdt zich het recht voor om de Voorwaarden Inschrijving, inschrijvingsvereisten te wijzigen.
 • Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen NMG Vastgoed en ingeschrevene is het Nederlands recht van toepassing.