Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.hurenbijacm.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze website www.hurenbijacm.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door NMG Vastgoed. Wij streven ernaar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. NMG Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website. NMG Vastgoed garandeert evenmin dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren. NMG Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen

NMG Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u meent dat deze onjuist is, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken.