Huur opzeggen

Wilt u uw huurovereenkomst bij NMG Vastgoed opzeggen?

Dit kan per de 1e van de maand na het verstrijken van de minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand. Uw huuropzegging dient uiterlijk voor de eerste van de maand te zijn ingediend. Via de e-mail ontvangt u binnen 5 dagen van ons een bevestiging van de ontvangst van de opzegging.

Voorbeeld: Wilt u uw huurovereenkomst per 30 april beëindigen, dan dient uw huuropzegging uiterlijk 31 maart ondertekend bij ons binnen te zijn.

 

Let op: indien u naast een woning ook een losse parkeerplaats of garagebox huurt bij NMG, dient u deze apart bij ons op te zeggen. U stuurt dan dus 2 opzeggingen naar ons toe: 1 voor uw woning en 1 voor uw parkeerplaats/garagebox. Dit geldt voor parkeerplaatsen of garageboxen waarvoor u bij ons een los huurcontract heeft afgesloten.

 

  • Wilt u de huur opzeggen voor uw eigen huurwoning, klik dan hier om het opzeggingsformulier in te vullen.
  • Wilt u de huur voor een ander opzeggen (bijv. in verband met overlijden of bewindvoering), klik dan hier om het opzeggingsformulier in te vullen.