Huur opzeggen

Wilt u uw huurovereenkomst bij ACM Vastgoed opzeggen?
Wilt u uw huurovereenkomst bij ACM Vastgoed opzeggen? Dit kan per de 1e van de maand. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand.
Voorbeeld: is uw contract ingegaan op 1 maart, dan dient uw opzegging voor 1 februari ondertekend bij ons binnen te zijn. 

Klik hier om uw huur op te zeggen.


Indien er sprake is van een overlijden en u bent de contactpersoon, dan willen wij u vriendelijk vragen om onderstaande procedure te volgen:

DOWNLOAD FORMULIER 1: huuropzegging i.v.m. overlijden
DOWNLOAD FORMULIER 2: huuropzegging

U kunt bovenstaand 'opzeggingsformulier i.v.m. overlijden' downloaden, invullen, ondertekenen en tezamen met de overlijdensakte op sturen naar het onderstaande postadres of de formulieren inscannen en mailen naar opzeggingen@acmvgm.nl.
 
Afdeling huuropzeggingen
Postbus 188
6500 AD Nijmegen