Huur opzeggen

Wilt u uw huurovereenkomst bij NMG Vastgoed opzeggen?
Dit kan per de 1e van de maand na het verstrijken van de minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand.
voorbeeld: Wilt u uw huurovereenkomst per 30 april beëindigen, dan dient uw huuropzegging uiterlijk 31 maart ondertekend bij ons binnen te zijn.
 

Klik hier om uw huur op te zeggen.


Indien er sprake is van een overlijden en u bent de contactpersoon, dan willen wij u vriendelijk vragen om onderstaande procedure te volgen:

DOWNLOAD FORMULIER: huuropzegging i.v.m. overlijden

U kunt bovenstaand 'opzeggingsformulier i.v.m. overlijden' downloaden, invullen, ondertekenen en tezamen met de overlijdensakte op sturen naar het onderstaande postadres of de formulieren inscannen en mailen naar opzeggingen@nmg.nl.

Afdeling huuropzeggingen
Postbus 188
6500 AD Nijmegen