Huurverhoging

Algemene informatie

Jaarlijks wordt de huurprijs verhoogd, meestal per 1 juli van ieder jaar. De hoogte van de huurprijsverhoging is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder de afspraken in de huurovereenkomst en de algemene huurwetgeving. Welke hoogte voor u van toepassing is en hoe deze berekend wordt vindt u (indien van toepassing) in de door ons verstuurde brief inzake de huurprijsverhoging.

 

Hoe werkt een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Sinds 2013 mogen verhuurders van de zogenoemde gereguleerde huurovereenkomsten de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Er is sprake van een gereguleerde huurovereenkomst indien bij aanvang van de huurperiode de huurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens lag.

De maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen is afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder.

Huishoudens met een inkomen van €0 tot en met € 43.574:  5,1%  (2,5% verhoging boven de 2,6% inflatie)

Huishoudens met een inkomen boven de € 43.574:  6,6% (4,0% verhoging boven de 2,6% inflatie)

Bij een verhoging van 6,6% wordt, tegelijk met de huurverhogingsbrief, ook een verklaring van de belastingdienst meegestuurd.

Bij 5,1% is dit niet van toepassing. Indien u wel bericht heeft gehad van de belastingdienst dat uw inkomen is opgevraagd, dan zijn deze gegevens inmiddels vernietigd.

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens (verzamelinkomen) van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte. Hierbij worden alle bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven, meegeteld. Bij de huurverhoging van 2020 is het huishoudinkomen gebaseerd op het verzamelinkomen van 2018.
Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging gaat het dus om het totale verzamelinkomen over 2018 van alle bewoners die op het moment van aanvraag op het adres staan ingeschreven. Het is derhalve niet van belang of de huidige bewoners in 2018 ook al op het adres woonden.

Van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon niet mee.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging is na te lezen op de website van de Rijksoverheid of de Huurcommissie.

 

 

Wat is een reguliere huurverhoging?

Indien er sprake is van een geliberaliseerde huurovereenkomst, dan wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toegepast. In dat geval wordt de huur verhoogd tot aan het in de huurovereenkomst vastgelegde maximale percentage. Voor de hoogte van dit percentage kun je de huurovereenkomst raadplegen.

 

Bezwaar maken

Tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging kan bezwaar gemaakt worden, mits deze méér dan 5,1% betreft. Of uw reden tot bezwaar gegrond is kunt u terug vinden op het bezwaarschrift

Uw bezwaar kan verstuurd worden naar huurverhoging@nmg.nl.

 

Kijkt u ook eens bij onze veel gestelde vragen (FAQ) voor meer informatie inzake de huurverhoging.